Julkaisuja

Nanotekniikka ja turvallisuus -esite

Teknologian muutos lupailee onnea, arkea ja kauhua terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuteen:
SOTERKO-verkoston teknologiaennakoinnin raportti (pdf)

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan teettämä tutkimus:
Suomen sata uutta mahdollisuutta: Radikaalit teknologiset ratkaisut (pdf)

Työskentely

Soterko-verkoston työtila (vaatii tunnukset)

SOTERKO on nyt Tulanet

Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet käynnisti toimintansa 1.1.2018

Tulanet vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta.

Tulanet yhdistää kolmen nykyisen verkoston toiminnot: Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET), Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO) ja Tutkimuslaitosten johtajien neuvosto (TUNE). Yhdistymisellä halutaan poistaa toimintojen päällekkäisyyksiä, tehostaa toimintaa ja vahvistaa hallinnon- ja toimialojen rajapinnoilla tehtävää yhteistyötä.

Lue lisää (tiedote 5.12.2017)

 

Tulanetin seminaarissa tutkimus ja päätöksenteko löivät kättä päälle

Uutinen 5.12.2017 (Lynet.fi)

 

Tulanetille avataan omat verkkosivut vuoden 2018 aikana.

 

SOTERKO on kymmenen tutkimuslaitoksen yhteenliittymä. Yhteenliittymällä on viisi fokusaluetta sekä tutkimus- ja kehittämisohjelmia.

SOTERKO-toiminnan fokusalueet vuosina 2016-2017

  • Nuorten elämänhallinnan vahvistaminen, opintopolkujen rakentaminen, työllistymisen edistäminen ja lapsiperheiden tukeminen/NUORA-ohjelma
  • Rakennusterveys / RISKY-ohjelma
  • Uudet nousevat teknologiat ja niiden turvallisuus  – kierto- ja biotalous ja nanomateriaalit
  • Yhteiskunnan sosiaalinen ja ekologinen kestävyys/Yhteiskunnan eriarvoisuus-ohjelma
  • SOTERKOn yhteinen datapolitiikkarunko/TIETOKO-ohjelma

SOTERKO:n tutkimus- ja kehittämisohjelmat

Kullakin SOTERKO:n tutkimus- ja kehittämisohjelmalla on koordinaattori ja yhteistyöryhmä, joka koordinoi ohjelman toimintaa. Yhteistyöryhmä edistää tutkijoiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta, yhteisten hankkeiden luomista sekä hankkeiden tulosten hyödyntämistä.

  |  Sivu päivitetty: 2013-08-27 15:04:14