SOTERKOn toiminta

Yhteenliittymä edistää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat sekä yhteistyö yksittäisissä hankkeissa tai muissa toiminnoissa. Yhteenliittymän toimintaan voivat osallistua kaikki yhteistyöstä kiinnostuneet tahot.

Julkaisut

Nanotekniikka ja turvallisuus -esite

Teknologian muutos lupailee onnea, arkea ja kauhua terveyden ja hyvinvoinnin tulevaisuuteen:
SOTERKO-verkoston teknologiaennakoinnin raportti (pdf)

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan teettämä tutkimus:
Suomen sata uutta mahdollisuutta: Radikaalit teknologiset ratkaisut (pdf)

Työskentely

Soterko-verkoston työtila (vaatii tunnukset)

Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä (SOTERKO)

SOTERKO on kymmenen tutkimuslaitoksen yhteenliittymä. Yhteenliittymällä on viisi fokusaluetta sekä tutkimus- ja kehittämisohjelmia.

SOTERKO-toiminnan fokusalueet vuosina 2016-2017

  • Nuorten elämänhallinnan vahvistaminen, opintopolkujen rakentaminen, työllistymisen edistäminen ja lapsiperheiden tukeminen/NUORA-ohjelma
  • Rakennusterveys / RISKY-ohjelma
  • Uudet nousevat teknologiat ja niiden turvallisuus  – kierto- ja biotalous ja nanomateriaalit
  • Yhteiskunnan sosiaalinen ja ekologinen kestävyys/Yhteiskunnan eriarvoisuus-ohjelma
  • SOTERKOn yhteinen datapolitiikkarunko/TIETOKO-ohjelma

SOTERKO:n tutkimus- ja kehittämisohjelmat

Kullakin SOTERKO:n tutkimus- ja kehittämisohjelmalla on koordinaattori ja yhteistyöryhmä, joka koordinoi ohjelman toimintaa. Yhteistyöryhmä edistää tutkijoiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutusta, yhteisten hankkeiden luomista sekä hankkeiden tulosten hyödyntämistä.

  |  Sivu päivitetty: 2013-08-27 15:04:14