Etusivu > Soterko

Soterko

SOTERKO on sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä, joka aloitti toimintansa talvella 2011. Siinä ovat yhteistyökumppaneina

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • Työterveyslaitos (TTL) 
  • Säteilyturvakeskus (STUK)
  • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Ilmatieteen laitos
  • Kela
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT)
  • Teknologian tutkimuskeskus (VTT).

SOTERKOn tehtävät

SOTERKO edistää yhteistyölaitosten tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välillä yhteistyötä. Keinoina ovat asiantuntijaverkostot, tutkimus- ja kehittämisohjelmat sekä yhteistyö yksittäisissä hankkeissa tai muissa toiminnoissa.

Vuonna 2011 toiminta käynnistyi kuutena tutkimus- ja kehittämisohjelmana.
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymän tutkimus- ja kehittämisohjelmat

Miten SOTERKO toimii?

Toimintaa pyörittää kolmihenkinen sihteeristö. Sihteeristön toimintaa ohjaa yhteistyölaitosten pääjohtajista koostuva johtoryhmä.

SOTERKOn tutkimusohjelmilla on kullakin nimetty vetäjä ja eri yhteistyötahojen tutkijoista ja asiantuntijoista koostuva ydinryhmä.

SOTERKOn toimintasuunnitelma (pdf 418 kt)

Yhteystiedot

SOTERKO-yhteistyö

Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut ympäristöyliherkkyyksiin perehtyvän koordinaatioverkoston. Verkoston tarkoituksena on selvittää ministeriön ja sen hallinnonalan näkemyksiä yliherkkyyksistä, joiden koetaan aiheutuvan ympäristöstä.

Lisätietoa koordinaatioverkostosta ministeriön sivuilla

  |  Sivu päivitetty: 2013-08-29 15:13:06