Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Yhteiskunnallinen eriarvoisuus

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma tutkii eriarvon rakentumisen mekanismeja ja selvittää hyvinvointivaltion keskeisiä toimintoja eriarvoisuuden näkökulmasta. Lähtökohta on havainto, että eriarvo ei kosketa vain heikoimmassa asemassa olevia vaan se vaikuttaa koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

Nykyisen hallituksen ohjelmassa linjataan, että eriarvoisuuden kasvu on vaara suomalaiselle yhteiskunnalle ja elämäntavalle. Tutkimuksella voidaan selvittää eriarvoisuuden syntymekanismeja ja arvioida keinoja, joilla eriarvoisuutta voidaan vähentää.

Ohjelman tavoitteet

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus -ohjelma kanavoi asiantuntijayhteistyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita ja yhteisiä seminaareja, joiden tavoitteena on selvittää

  • miten eriarvo rakentuu ja kasautuu elämänkulussa, muun muassa sen erittelemiseksi, mitkä ovat eriarvon kannalta kriittisiä elämänkulun jaksoja
  • millä tavoin työmarkkinoille pääsy ja työmarkkinoiden toiminta vaikuttavat eriarvoisuuden kehitykseen
  • miten voidaan vahvistaa suomalaisen hyvinvointimallin sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä (mm. SOLA-hanke)
  • täydentävätkö palvelut ja sosiaaliturva toisiansa taloudellisen eriarvon näkökulmasta.

SOLA-hankkeen esittely (pdf)

Tutkimus- ja kehittämisohjelma edistää tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua ja tehokkuutta rakentamalla toimijoiden välille yhteistyötä, edistämällä tutkimusaineistojen yhteiskäyttöä ja verkostoimalla tutkimushankkeita.

Ohjelmaan osallistuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Eläketurvakeskus sekä Kansaneläkelaitos ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Yhteystiedot

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:14:09